1. A Munkáspárt marxista-leninista, kommunista párt. Magyar viszonyok között a tőkés kizsákmányolás, a kapitalista rend ellen harcoló párt. Programcélja a szocializmus, a társadalmi kizsákmányolás minden formájától mentes közösségi társadalom megteremtése.

 
 

2.     A Munkáspárt a dolgozó emberek pártja. Alapvető feladatának tartja, hogy képviselje a saját munkájukból élők, a munkások, a parasztok, az értelmiségiek, a kis- és középvállalkozók, a szociálisan kiszolgáltatott társadalmi rétegek, a kapitalista rendszer áldozatainak érdekeit.

 

3.     A Munkáspárt nemzeti párt. Őrzi és ápolja a magyar nemzet demokratikus haladó hagyományait, köztük a Tanácsköztársaság, az antifasiszta küzdelem, a Felszabadulás emlékét, magáénak vallja a magyar szocializmus történelmi értékeit. A nemzetközi tőke, s az azt kiszolgáló hazai nagytőke érdekeivel szemben a magyar nemzeti érdekekért küzd.

 

4.     A Munkáspárt internacionalista párt; Európában és másutt a világon együttműködésre törekszik minden párttal és mozgalommal, amelyek azonos, vagy hasonló célokat tűztek ki, s azokért küzdenek, de a Munkáspárt úgy határozza meg magát, mint a nemzetközi kommunista, forradalmi mozgalom része.

 

A párt tagja az Európai Baloldali Pártnak.

 

5.     A párt jelszava: Világ proletárjai, egyesüljetek!

 

A párt zászlaja a munkásmozgalom vörös zászlaja, benne a Munkáspárt felirattal.

 

A párt ünnepei: május 1., a nemzetközi munkásszolidaritás ünnepe;  december 17-e, a párt újjáalakításának napja.

 

A párt emblémája: nemzeti színnel szegélyezett kör alakú vörös mezőben a Magyar Kommunista Munkáspárt felirat.

 

6.      A párt Magyarország törvényeinek tiszteletben tartásával működik.

 

7.      A Munkáspárt nyitott minden haladó és humanista érték befogadására, az eltérő nézeteket vallókkal a párbeszédre.

 

 

 

a)     a Munkáspárt szervezeti szabályzatának betartása

 

b)     minden erejével küzdeni a párt politikájának megvalósításáért

 

c)      folyamatosan képezni önmagát, elsajátítani a marxizmus tanításait

 

d)     szervezzen új tagokat a párt soraiba

 

e)     lehetőségei szerint a tagdíjfizetés mellett is támogassa és segítse a párt anyagi feltételeinek megteremtését.


/részlet a szervezet szabályzatból/

A Magyar Kommunista Munkáspárt kapcsolata az MSZP-vel

Pártunkat, mint baloldali erőt gyakran képesek összemosni a szocialistákkal. Téves az a hit, hogy a Munkáspárt a "baloldali összefogás" jegyében szövetségre lép az MSZP-vel. Ennek egy nagyon egyszerű oka van: az MSZP nem baloldali párt. Sőt, a magyar baloldalon ténylegesen csak a Munkáspárt képviseli a baloldali értékeket. Abból fakadóan, hogy a szocialisták baloldali politika helyett a tőkések politikáját folytatja, úgy gondoljuk, hogy Magyarországnak szüksége van egy olyan alternatívára, amely védi a magyar kis és középvállalkozásokat, a magyar munkás érdekeit. Ez az új balaloldali alternatíva a Munkáspárt! Ez az egyetlen kormányváltó baloldal erő! Ez a baloldali párt az egyetlen, amely szembemegy a szocialista-liberális kormány nemzetpusztításával.

 

Választási programunk

Munkát, kenyeret, létbiztonságot, emberhez méltó életet!

A Munkáspárt programja KOMMUNISTA PROGRAM. Nem MSZP-s, nem Fideszes, KOMMUNISTA. Nem rózsaszín, nem narancsszínű, hanem VÖRÖS.

Kommunista, mert mi a munkásnak, a dolgozó embernek, a szegénynek akarunk jobb életet. Az MSZP is, a Fidesz is azt teszi, amit tőkések akarnak.

Ha jól élsz, ha mindened megvan, szavazz az MSZP-re vagy a Fideszre! Ha szegény vagy, ha nincs munkád, ha nincs miben reménykedned, a Munkáspártot válaszd!

Ha elhiszed, amit az MSZP vagy a Fidesz mond, szavazz rájuk! Ha úgy érzed, minden kormány, minden párt becsapott, a Munkáspártot válaszd!

Nem ígérjük, hogy egy csapásra megváltoztatjuk a világot. Még nem vagyunk elég erősek. De ígérjük: ha mi a parlamentben leszünk, beszélni fogunk a munkás ember gondjairól, bajairól, és akkor már nem lehet elhallgatni a mi dolgainkat.

Ha nem szavazol a Munkáspártra, megint a Fidesz, vagy az MSZP kerül hatalomra. A Te bajodról megint nem beszél a kutya se. Téged megint becsapnak. DÖNTSD EL: EZT AKAROD?

 

1. Vissza a munka és a munkás becsületét!
Munkát mindenkinek, aki dolgozni akar!

A legtöbb munkát a magyar közép- és kisvállalkozások adják. A kormány ezért ne a multiknak adjon pénzt, a magyarokat támogassa!

A 45 évnél idősebb dolgozót tilos legyen elbocsátani. Az ilyen korú dolgozók foglalkoztatását az állam adókedvezménnyel segítse.

2. Új munkatörvénykönyvet a munkás, a dolgozó védelmére!
A munkatörvénykönyv kötelező minden magyar és külföldi cégre is. Az állam a legszigorúbban tartassa be a törvényt. Legszigorúbban büntesse, ha megkerülik a munkatörvénykönyvet.

Mindenütt kötelező egyéni és kollektív munkaszerződést! A kollektív szerződést a munkáltató csak a szakszervezetekkel való egyeztetés után mondhatja fel.

35 órás törvényben szabályozott munkaidőt.

Biztosítani a szabadság tényleges lehetőségét.

Az egyedülállóknak helyzetét kiemelten kell kezelni.

A nőknek járjon szülőszabadság, a munkahely garantált megőrzése mellett.

A munkáltató kötelessége az emberi munkakörülmények és a munkahelyi biztonság megteremtése.

Az átirányítás csak 100 kilométeren belül engedhető meg.

A reggeli, ebéd, vacsoraidő a munkaidő részét képezze.

Túlórát csak írásban lehet elrendelni. Terhes anyát vagy gyermekét egyedül nevelő szülőt ne lehessen túlórára elrendelni. A munkatörvénykönny egyértelműen határozza meg a pótlékok mértékét szavatolja ennek betartását, beleértve a délutános, éjszakai pótlékokat is.

Mindenütt legyenek szakszervezetek.

 


3. Minden fiatalnak legyen esélye az értelmes életre!
Stabil, kiszámítható gyermek-és családtámogatást!

A három gyermeket vállaló szülő a minimálbért kapja jövedelemként, ne a gyest.

Senki se kezdje az életet munkanélküliként! Az első munkahely mindenkinek járjon! Aki pályakezdőnek ad munkát, kapjon adókedvezményt!

Az alkotmány biztosítsa az első lakáshoz való jogot, a kormány teremtse meg lehetőségét.

Az általános és középiskolai oktatás maradjon ingyenes. Az egyetemen két diplomát mindenki ingyen szerezhessen!

A szakmunkásképzés becsületét vissza kell állítani. Biztosítani kell, hogy két szakmát mindenki ingyen szerezhessen!

A tanárok állami alkalmazottak legyenek, a fizetésüket az állam biztosítsa.

Azok a családok melynek jövedelme egy főre vetítve a mindenkori minimál béren van, annak a gyermekei a közoktatáshoz kötődő minden költséget az állam finanszírozza. (Tankönyv, bérlet, évi 5 színházjegy, menza, stb.)

Az érettségi vizsgarendszert egyszerűsíteni kell.

Minden nyolcadikat végző tanuló lakóhelyén ültessen el egy a környezetbe illeszkedő fát.

Mindenkinek alkotmányos jogon biztosítsa az állam az ingyenes sportolási lehetőséget. Az egy főre jutó állami normatívát meg kell duplázni. Az állami tulajdonú sportlétesítményeket ne a vállalkozói szféra üzemeltesse, hanem a sportegyesületek. A még állami kézben lévő sportlétesítmények privatizálását meg kell akadályozni.

A zenei műveltség kapjon nagyobb szerepet. Minden iskolának legyen kórusa. Az iskola a zenei oktatásra kiemelt normatívát kapjon, a sikeresség esetén további prémiumot.

4. Béreket, amiből tisztességesen meg lehet élni! 100 ezer forintos minimálbért!
A munkabéreket emeljék rendszeresen, legalább az infláció mértékével.

Törvény írja elő a munkabérek havi, rendszeres és időben történő kifizetését. Ennek elmaradását a törvény büntesse.

A minimálbér 100 ezer forint legyen. Olyan bérrendszer szükséges, amely a minimálbér mellett figyelembe veszi a ledolgozott időt, tudást, tapasztalatot is.

5. Nagy adót a gazdagoknak, kis adót a szegényeknek!
A nagy, milliárdos tőkejövedelmek után fizessenek lényegesen több adót! A munkajövedelmek terheit viszont csökkenteni kell!

A kenyér, tej, hús, a gyógyszer legyen ÁFA.-mentes! A drága ékszerek, a kaviár, a drága húsok és italok, a sokmilliós kocsik és minden luxuscikk után 100 százalékos ÁFA legyen!

A nagyvagyonokra vagyonadót kell bevezetni.

A havi 500 ezer forint feletti béreket két évre be kell fagyasztani.

A kormányt kötelezni kell átfogó program kidolgozására és megvalósítására az elszegényedés csökkentése, a létbiztonság növelése, a lecsúszás fékezése, a szegénység fokozatos felszámolása érdekében.

6. A dolgos élethez méltó nyugdíjas éveket!
A nyugdíjkorhatárt csökkentsek a nőknél 55 évre, férfiaknál 60 évre!

Ha emelkednek a bérek, emeljék a nyugdíjakat is.

A nyugdíjasok munkavállalása nem mehet a fiatal pályakezdők rovására, egy státuszhely betöltésénél helyzeti előnyt kell a fiatal pályakezdőnek biztosítani, ugyanakkor igyekezni kell a kisnyugdíjas keresethez jutását is, elősegíteni.

7. Emberhez méltó lakást mindenkinek!
Az alkotmányba vegyék bele: mindenkinek joga van tisztességes, emberi, megfizethető lakásra.

A kormány indítson állami lakásépítési programot megfizethető és megfelelő minőségű bérlakások építésére.

Az állam újítsa fel a panel-lakásokat!

A víz-, csatorna, gáz-, villanyellátás legyen állami kézben!

A lakásvásárlásnál az állam segítse elő a részletfizetés lehetőségét, és az állam vállalja az adóterheket. A legszegényebbeknél a kezdőbefizetést el kell törölni.

 

8. Ingyenes állami egészségügyi ellátást, olcsó gyógyszereket!
A kórházak maradjanak állami tulajdonban.

A gyógyszer legyen ÁFA-mentes.

Az ország megtermelt jövedelmének 10 százalékát költsék az egészségügyre.

Az egészséges környezet megteremtése mindennél fontosabb program legyen.

9. A parasztnak megélhetést nyújtó mezőgazdaságot!
A kormány védje meg a parasztot, a mezőgazdasági kis-és középtermelőt!

A kormány támogassa a szövetkezést.

Gazdasági és jogi eszközökkel akadályozzák meg újabb külföldi bevásárló központok építését.

Újra illesse meg az őstermelői igazolvány mindazokat az egyéneket, akik nem rendelkeznek önálló munkahellyel, munkanélküli vagy szociális járadékban részesülnek.

Védőárakat vezessenek be a búza, a kukorica, a szőlő, a sertés- és baromfitermelésben.

10. Kevesebb parlamenti képviselőt, kevesebb pénzért! Háborút a korrupció ellen!
A parlamenti képviselők száma legyen a mai fele.

A képviselőket a választó hívhassa vissza.

A képviselői fizetés a mindenkori átlagkereset legyen.

Meg kell szüntetni a képviselők mentelmi jogát!

A pártok ne kapjanak semmilyen állami támogatást.

Az állami bürokráciát felére kell csökkenteni.

Budapest ne a hivatalnokoké, az itt élő embereké legyen. A főváros ügyeit egy helyről irányítsák, de jól!

Oldalmenü
Diavetítő
Naptár